• /tʃætl/

  Thông dụng

  Danh từ, (thường) số nhiều

  Động sản
  chattel mortgage
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cầm đồ, sự cược đồ (động sản)
  to be the chatttel of
  là vật sở hữu của (nói về người nô lệ)
  chattel slavery system
  chế độ chiếm hữu nô lệ
  to go away with all one's goods and chattels
  tếch đi với tất cả đồ tế nhuyễn của riêng tây

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  động sản

  Kinh tế

  vật tư hữu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X