• Kỹ thuật chung

    điều kiện nối tiếp liên động

    Giải thích EN: The condition of a system that consists of elements arranged so that failure of one element causes failure of the entire system. Giải thích VN: Điều kiện của một hệ thống bao gồm các thành phần được sắp xếp sao cho nếu một thành phần không hoạt động thì cả hệ thống cũng bị ngưng trệ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X