• Điện tử & viễn thông

  điểm truy nhập dịch vụ
  Data - Link - Service - Access Point (DLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ kết nối số liệu
  Data link Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến kết nối số liệu
  Destination Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ đích
  Hybrid Isochronous MAC Service Access Point (HISAP)
  điểm truy nhập dịch vụ MAC đẳng thời hỗn hợp
  Link Service Access Point (ATM) (LSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến
  Network Layer Service Access Point (NLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp mạng
  Network Service Access Point Address (ISO) (NSAPA)
  địa chỉ điểm truy nhập dịch vụ mạng (ISO)
  Physical Layer Service Access Point (PLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp vật lý
  Presentation Layer Service Access Point (PSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ trình diễn
  Service Access Point Identifier (SAPI)
  phần tử nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ
  Source Service Access Point (SSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ nguồn
  Transport Service Access Point (TSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ truyền tải
  Transport Service Access Point Identifier (TSAP-ID)
  bộ nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ truyền tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X