• Thông dụng

  Danh từ

  Đường phụ (để vào nhà, cửa hàng...)

  Cơ khí & công trình

  đường chuyên dùng
  đường công tác

  Xây dựng

  đường chuyên dụng
  đường công vụ
  đường phục vụ
  đường phục vụ sản xuất
  đường tạm (thời)

  Kỹ thuật chung

  đường dẫn lên cầu
  đường dẫn vào
  đường dẫn vào ga
  đường nhánh
  đường phụ

  Giải thích EN: A supplementary carriageway parallel to a main road; used primarily by local traffic. Giải thích VN: Một tuyến đường phụ song song với đường chính; được dùng nhiều trong giao thông khu vực.

  Kinh tế

  đường dịch vụ
  đường phụ
  đường tiện lợi (cạnh đường chính)
  đường tiện lợi (cạnh đường chính...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X