• /ˌsʌpləˈmɛntəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác supplemental

  Như supplemental

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phụ

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  area supplementary control
  sự điều khiển khu vực bổ sung
  Instructions, Supplementary
  chỉ thị bổ sung
  set of supplementary lenses
  bộ thấu kính bổ sung
  Supplementary and Bearer Service Description (T1S1) (SBSD)
  Mô tả dịch vụ mang và bổ sung (T1S1)
  supplementary anode
  anôt bổ sung (trong mạ điện)
  supplementary anode
  anôt phụ (bổ sung)
  supplementary energy
  năng lượng bổ sung
  supplementary energy principle
  nguyên lý năng lượng bổ sung
  supplementary estimate
  dự án bổ sung
  supplementary estimate
  dự toán bổ sung
  supplementary estimates
  sự dự báo bổ sung
  supplementary group
  nhóm bổ sung (truyền thông hữu tuyến)
  supplementary group ID
  ID nhóm bổ sung
  supplementary inflatable restraint (SIR) or supplementary restraint system (SRS)
  hệ thống túi khí bổ sung
  supplementary insulation
  sự cách điện bổ sung
  supplementary lighting
  sự chiếu sáng bổ sung
  supplementary load
  tải trọng bổ sung
  supplementary publications account
  trương mục bổ sung xuất bản
  supplementary purification
  sự làm sạch bổ sung
  supplementary service
  dịch vụ bổ sung
  supplementary slacking
  sự dập tắt bổ sung
  supplementary tariff
  biểu giá bổ sung
  phụ
  phụ thêm
  supplementary slacking
  sự dập tắt phụ thêm

  Kinh tế

  bổ sung
  exchange supplementary duty
  thuế ngoại hối bổ sung
  supplementary account
  tài khoản bổ sung
  supplementary benefit
  tiền trợ cấp thất nghiệp bổ sung
  supplementary budget
  ngân sách bổ sung
  supplementary budget for annual receipts
  ngân sách bổ sung thu nhập hàng năm
  supplementary budget for expenditures
  ngân sách chi tiêu bổ sung
  supplementary calls
  gọi vốn bổ sung
  supplementary calls
  vốn cổ phần bổ sung
  supplementary contract
  hợp đồng bổ sung
  supplementary cost
  chi phí bổ sung
  supplementary costs
  phí tổn bổ sung
  supplementary entry
  bút toán bổ sung
  supplementary estimate
  bản ước toán kinh phí bổ sung
  supplementary income tax
  thuế thu nhập bổ sung
  supplementary invoice
  hóa đơn bổ sung
  supplementary item
  hạng mục bổ sung
  supplementary pension
  hưu bổng bổ sung
  supplementary special deposits
  tồn khoản đặc biệt bổ sung
  supplementary taxation
  sự đánh thuế bổ sung
  supplementary wage
  tiền lương bổ sung
  phụ
  thêm
  supplementary allowance
  trợ cấp thêm
  supplementary assistance
  sự giúp đỡ thêm
  supplementary cost
  chi phí thêm
  supplementary dividend
  cổ tức trả thêm
  supplementary pension
  phụ cấp thêm
  supplementary pension
  trợ cấp hưu trí thêm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X