• Hóa học & vật liệu

    các nhân tố quan trọng

    Giải thích EN: A measure of the intensity of the reaction conditions in a chemical process, such as the temperature or pressure in a catalytic cracker. Giải thích VN: Một số đo cường độ của các điều kiện phản ứng trong một quy trình hóa học, chẳng hạn như nhiệt độ hay áp suất trong bộp cracking có xúc tác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X