• Hóa học & vật liệu

  cặn dầu thải

  Giải thích EN: A slime that is produced by the precipitation of solid matter from liquid sewage in sedimentation tanks. Giải thích VN: Một chất nhờn được tạo ra bởi sự kết tủa của các chất rắn từ chất lỏng thải ra trong hoạt động lọc dầu.

  Kỹ thuật chung

  bùn nước thải (từ sinh hoạt)
  bùn lắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X