• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đá phiến

  Giải thích EN: The trade name for a plasterboard commonly used in housing construction, consisting of a sheet of pressed gypsum covered on each face with paper. Giải thích VN: Tên thương mại của một tấm vữa được sử dụng trong việc xây nhà. Nó gồm một một tấm thạch cao ép được phủ giấy lên trên hai mặt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X