• /ʃim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng chêm, miếng chèn

  Ngoại động từ

  Chêm, chèn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chêm chặt
  đặt tấm đệm
  đóng chêm
  miếng đệm mỏng

  Giao thông & vận tải

  tấm đệm ray

  Ô tô

  chêm, chèn bằng đệm
  miếng viền mỏng

  Toán & tin

  miếng chèn nêm

  Xây dựng

  thanh điều chỉnh
  tấm chêm

  Kỹ thuật chung

  cái chêm
  cái đệm
  nêm điều chỉnh
  adjusting shim
  miếng nêm điều chỉnh
  đĩa đệm
  đĩa định vị
  lá đệm
  miếng chêm
  miếng chêm/ chèn

  Giải thích EN: A narrow strip glued to a panel of wood or into the lumber core during the manufacture of plywood. Giải thích VN: Một dải hẹp gắn với một tấm gỗ trong quá trình làm gỗ dán.

  miếng nêm
  adjusting shim
  miếng nêm điều chỉnh
  tấm chèn
  tấm lót
  vòng đệm
  vòng đệm phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X