• (đổi hướng từ Shinned)
  /ʃin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cẳng chân, ống quyển

  Nội động từ

  ( + up/down) trèo, leo (lên) (dùng cả hai chân hai tay)
  to shin up a tree
  leo cây
  to shin down a rope
  leo xuống thừng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  cẳng chân

  Kỹ thuật chung

  mào xương chày

  Kinh tế

  cẳng chân
  flat shin
  cẳng chân dẹt
  round shin
  cẳng chân tròn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cnemis , crus , shank , shinbone , tibia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X