• /´ʃɔ:tniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thu ngắn lại
  Mỡ pha vào bánh cho xốp giòn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự ngắn

  Điện lạnh

  sự co (ngắn)

  Kỹ thuật chung

  sự co
  sự co ngắn
  rút ngắn
  sự rút ngắn
  sự thu nhỏ

  Kinh tế

  thu ngắn lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X