• BrE & NAmE /əˌbri:viˈeɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tóm tắt, sự rút ngắn (cuộc đi thăm...)
  sự viết gọn, sự viết tắt
  Bài tóm tắt
  Chữ viết tắt
  Jan is the abbreviation of January
  Jan là chữ viết tắt của January
  (toán học) sự ước lược, sự rút gọn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chữ viết tắt, sự tóm tắt, sự rút gọn (toán)

  Toán & tin

  chữ viết tắt
  sự viết gọn
  sự viết tắt

  Kỹ thuật chung

  chữ tắt
  lược ký
  lược tự
  authorized abbreviation
  quy lược tự
  conventional abbreviation
  lược tự quy ước
  conventional abbreviation
  ước lược tự
  sự rút gọn
  sự rút ngắn

  Kinh tế

  sự rút ngắn
  viết tắt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X