• /kə´teilmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt xén, sự cắt bớt, sự rút ngắn
  Sự tước đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự rút ngắn
  curtailment of sampling
  sự rút ngắn, việc lấy mẫu


  Kỹ thuật chung

  sự rút ngắn
  curtailment of sampling
  sự rút ngắn việc lấy mẫu

  Kinh tế

  sự định ngạch (xuất nhập khẩu)
  sự giảm bớt
  spending curtailment
  sự giảm bớt chi tiêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X