• / ʃɔ:rt /

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Quần sóoc (quần ngắn không đến đầu gối, mặc chơi thể thao hoặc vào mùa nóng)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quần đùi của đàn ông

  Kỹ thuật chung

  hạt quá cỡ

  Giải thích EN: The oversized particles left on a screen after the fine particles have been sifted through a screen. Giải thích VN: Các hạt quá cỡ còn lại trên sàng sau khi các hạt hợp lý đã đi qua sàng.

  Kinh tế

  chứng khoán ngắn hạn
  công trái ngắn hạn
  số lượng còn thiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X