• (đổi hướng từ Sifted)
  /sift/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giần, sàng, rây
  to sift the flour
  rây bột mì
  Rắc
  to sift sugar over a cake
  rắc đường lên bánh

  Xem xét, chọn lọc (sự kiện về mặt chính xác, thật hư); phân tích tính chất của

  Tách rời cái gì ra khỏi cái gì bằng sàng, rây, giần
  to sift the wheat from the chaff
  sàng lúa mì để bỏ trấu

  Nội động từ

  Rơi lấm tấm như bột rây (mưa, tuyết)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chọn lọc
  lọc
  phân loại
  rây
  sự sàng
  sàng

  Kinh tế

  sàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  put in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X