• /´ʃʌtəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ván khuôn; ván cốt pha

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ván khuôn copfa

  Kỹ thuật chung

  cốp pha
  sự đặt ván khuôn
  ván khuôn
  dismantling (ofshuttering)
  sự dỡ ván khuôn
  open shuttering
  ván khuôn chân không
  permanent shuttering
  ván khuôn cấu tạo
  permanent shuttering
  ván khuôn giữ lại
  permanent shuttering
  ván khuôn lâu bền
  progressive shuttering
  ván khuôn luân lưu
  removal of shuttering
  sự tháo ván khuôn
  reusability of shuttering
  khả năng dùng lại ván khuôn
  shuttering form
  dạng ván khuôn
  shuttering mark
  vết ván khuôn (trên bêtông)
  shuttering nail
  đinh đóng ván khuôn
  shuttering panel
  tấm ván khuôn
  shuttering strut
  cột chống ván khuôn
  shuttering unit with laid reinforcement
  khối ván khuôn đã đặt cốt thép
  shuttering work
  công tác ván khuôn
  sliding shuttering
  ván khuôn trượt
  traveling shuttering
  ván khuôn di động
  travelling shuttering
  ván khuôn di động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X