• /strʌt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng đi khệnh khạng, vênh váo, oai vệ

  Nội động từ

  Đi khệnh khạng, vênh váo, oai vệ

  Danh từ

  (kiến trúc) thanh chống, thanh giằng

  Ngoại động từ

  (kiến trúc) lắp thanh chống, lắp thanh giằng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cột chống, càng chống, thanh, thanh văng, conđội, trụ đỡ

  Cơ khí & công trình

  bộ phận ép
  hệ thống giằng

  Xây dựng

  thanh chịu nén

  Điện tử & viễn thông

  thanh chống (kiến trúc)

  Kỹ thuật chung

  chân chống
  chống
  angle strut
  thanh chống góc
  buttress bracing strut
  dầm cứng của tường chống
  buttress bracing strut
  thanh giằng chống
  compression strut
  thanh chống cột
  double strut trussed beam
  dầm tăng cứng hai trụ chống
  jumper strut
  thanh chống cầu nhảy
  macpherson strut suspension
  hệ thống treo thanh chống macpherson
  shuttering strut
  cột chống ván khuôn
  strut angle
  góc thanh chống (đóng tàu)
  strut bar
  thanh chống
  strut of reticulated centering vault
  cột chống khung vòm
  strut-and-brace system
  hệ dây thanh chống (tăng cứng)
  strut-and-tie model
  mô hình chống và giằng
  strut-framed bridge
  cầu khung kiểu nạng chống
  strut-framed bridge
  cầu nạng chống
  strut-framed bridge
  cầu nạnh chống
  sub-strut
  thanh chống xiên
  super-strut suspension
  hệ thống treo siêu chống
  supporting strut
  chân chống
  timber strut
  cột chống bằng gỗ
  wind strut
  thanh xiên chống gió
  cột chống
  shuttering strut
  cột chống ván khuôn
  strut of reticulated centering vault
  cột chống khung vòm
  timber strut
  cột chống bằng gỗ
  cột trống
  kẹp chặt
  brace strut
  bộ phận kẹp chặt
  bracing strut
  bộ phận kẹp chặt
  khuỷu giằng (xây dựng gỗ)
  néo
  gí cố
  giằng
  bracing strut
  thanh giằng
  buttress bracing strut
  thanh giằng chống
  eaves strut
  thanh giằng cột
  eaves strut
  thanh giằng đầu cột
  main landing gear brace strut
  thanh giằng chịu nén càng máy bay chính
  Mcpherson strut
  hệ thống giằng Mcpherson
  single-strut bracing
  giằng đơn
  strut frame
  cụm thanh (giằng)
  strut frame
  hệ bộ thanh (giằng)
  strut framed beam
  rầm có giằng tăng cường
  strut-and-tie model
  mô hình chống và giằng
  strut-framed
  có thanh giằng
  sub-strut
  thanh giằng
  suspension strut
  thanh giằng hệ thống treo
  throw-out fork strut
  hệ giằng chạc nhả khớp
  transverse strut
  thanh giằng gnang
  hệ chống đỡ
  hệ thống giằng (khung gầm xe)
  sự chống
  sự tựa
  thanh chéo
  diagonal strut
  thanh chéo (chịu nén)
  dialogal strut
  thanh chéo (chịu nén)
  thanh đứng
  thanh tựa

  Kinh tế

  thuốc lá quá ẩm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X