• /'saidwɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vỉa hè

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  lề đường (phố)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đường bộ hành
  hè phố
  vỉa hè

  Giải thích EN: Any pedestrian footway or roadway, usually paved.

  Giải thích VN: Đường đi dành cho người đi bộ, thường được lát.

  vỉa hè trên cầu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bờ đường
  đường đi bộ
  lề đường
  concrete sidewalk slab
  tấm bê tông lát lề đường
  gravel sidewalk
  lề đường lát sỏi
  lớp mặt
  áo đường
  mặt lát
  mặt đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X