• /si:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bao vây, sự vây hãm
  to stand a long siege
  chịu đựng một cuộc vây hãm lâu ngày
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thời kỳ khó khăn lâu dài, thời kỳ o bế lâu dài
  a siege of illness
  thời kỳ ốm đau lâu dài
  to lay siege to something
  bao vây, vây hãm (một thành phố..)

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) bao vây, vây hãm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X