• /blɔ´keid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phong toả, sự bao vây
  to raise a blockade
  rút bỏ một phong toả
  to run the blockade
  tránh thoát vòng vây
  paper blockade
  sự phong toả trên giấy tờ (có tuyên bố nhưng không thực hiện)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ùn lại, sự tắc nghẽn (xe cộ)
  Sự mắc nghẽn (vì tuyết, băng...)

  Ngoại động từ

  Phong toả, bao vây
  Che mất (mắt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm tắc nghẽn, làm trở ngại (lối đi lại)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự bao vây

  Y học

  sự hãm, chẹn, nghẽn

  Kỹ thuật chung

  làm tắc nghẽn
  phong tỏa
  sự phong tỏa
  sự tắc nghẽn

  Kinh tế

  phong tỏa
  announcement of blockade
  tuyên bố phong tỏa
  blockade and embargo
  phong tỏa và cấm vận
  blockade breaking vessel
  tàu phá phong tỏa
  blockade outwards
  phong tỏa hướng ra
  blockade-runner
  người vượt tuyến phong tỏa
  commercial blockade
  phong tỏa thương mại
  economic blockade
  sự phong tỏa, bao vậy kinh tế
  effective blockade
  sự phong tỏa hữu hiệu
  hunger blockade
  phong tỏa lương thực
  phong tỏa (về kinh tế)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X