• /əˈsɔlt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc tấn công, cuộc đột kích
  to take (carry) a post by assault
  tấn công, chiếm đồn
  assault at (of) arms
  sự tấn công (đấu kiếm); sự tập trận giả để phô trương
  assault craft
  thuyền dùng để vượt sông tấn công
  (nghĩa bóng) sự công kích thậm tệ
  (pháp lý) sự hành hung
  assault and battery
  sự đe doạ và hành hung

  Động từ

  Tấn công, công kích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đột kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X