• /bi´li:gə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vây, bao vây
  the frontier post on the hillside was beleaguered by two enemy battalions
  đồn biên phòng trên sườn đồi bị hai tiểu đoàn địch bao vây


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X