• Kỹ thuật chung

  phần qua rây
  phần qua sàng
  sàng nhỏ hơn

  Giải thích EN: The quantity of unconsolidated material that passes through a standard sieve and is retained by a finer sieve. Giải thích VN: Số lượng của vật liệu đi qua sàng tiêu chuẩn và bị giữ lại bởi sàng có tiêu chuẩn cao hơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X