• /¸silu´et/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bóng, hình bóng (trên một nền sáng)
  Hình chiếu
  Chân dung cắt bóng
  in silhouette
  như một hình bóng
  paint somebody in silhouette
  vẽ ai theo hình bóng

  Ngoại động từ

  In bóng, rọi bóng, vẽ bóng; cắt chân dung bóng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  in bóng
  vẽ bóng trông nghiêng

  Kỹ thuật chung

  bóng
  silhouette shadow
  vùng tối hình bóng (chiếu biên dạng)
  hình bóng
  silhouette shadow
  vùng tối hình bóng (chiếu biên dạng)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  body

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X