• /skʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp váng; lớp bọt (ở trên mặt một chất lỏng đang sôi); lớp chất bẩn (ở trên mặt ao hồ, một vùng nước tù đọng)
  (nghĩa bóng) cặn bã; người bị coi là xấu, người đáng khinh
  the scum of society
  cặn bã của xã hội

  Ngoại động từ

  Nổi (váng); nổi (bọt); có váng, đóng váng
  Hớt (váng), hớt (bọt)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  váng cặn

  Hóa học & vật liệu

  lớp chất bẩn

  Giải thích EN: A similar excess layer of material on a solid, such as metal or cement.a similar excess layer of material on a solid, such as metal or cement.

  Giải thích VN: Lớp vật liệu thừa trên bề mặt chất rắn, như kim loại hoặc xi măng.

  váng

  Giải thích EN: A general term for foul or unwanted material that forms a film or layer on the surface of a liquid; it may be organic or inorganic.a general term for foul or unwanted material that forms a film or layer on the surface of a liquid; it may be organic or inorganic. .

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung cho phế liệu tạo thành màng hoặc lớp trên bề mặt của chất lỏng; có thể là chất hữu cơ hoặc vô cơ.

  Kỹ thuật chung

  bọt
  bọt (khí)
  bọt tuyển nổi
  hớt xỉ
  gạt váng
  nổi bọt
  múc xỉ nổi
  váng bọt
  váng xỉ
  vớt bọt
  vớt xỉ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X