• /pə:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ví tiền, hầu bao
  Ngân quỹ, tiền của (có thể dùng để chi tiêu)
  the public purse
  ngân quỹ nhà nước, quỹ công
  the privy Purse
  quỹ riêng, quỹ tư
  (nghĩa bóng) tiền, vốn
  to have a common purse
  có vốn chung
  to have a long (heavy) purse
  giàu có, lắm tiền
  to have a light purse
  nghèo, ít tiền
  Tiền quyên góp làm giải thưởng, tiền đóng góp làm giải thưởng
  to make up a purse
  quyên tiền làm giải thưởng
  to give (put up) a purse
  cho tiền làm giải thưởng
  (sinh vật học) túi, bìu, bọng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) túi xách tay (của phụ nữ)
  hold the purse-strings
  nắm giữ hầu bao (nắm quyền kiểm soát việc chi tiêu)
  loosen/tighten the purse-strings
  mở rộng/thắt chặt hầu bao

  Ngoại động từ

  Mắm, mím, bĩu (môi), nhíu, cau (mày)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bỏ vào túi, bỏ vào hầu bao

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hầu bao
  túi bắt cá
  túi tiền,
  power of purse
  quyền lực của túi tiền
  ví tiền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  loss
  verb
  open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X