• /sin´seriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thật thà, sự ngay thật; tính chân thật, tính thành thật, tính ngay thật
  in all sincerity
  với tất cả sự thành thật, rất thật tình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X