• /'ə:nistnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính đứng đắn, tính nghiêm chỉnh
  Tính sốt sắng, tính tha thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X