• /ri¸laiə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đáng tin cậy; tính đáng tin cậy
  reliability trials
  sự cho chạy thử trên một quãng đường dài (ô tô) (cốt để thử sức bền chịu đựng hơn là thử tốc độ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đáng tin cậy
  độ tin cậy cao
  tính đáng tin cậy

  Xây dựng

  độ bảo đảm
  độ đảm bảo
  sự không câm (nổ mìn)
  tính an toàn
  tính đảm bảo

  Kỹ thuật chung

  độ an toàn
  condition of reliability
  điều kiện độ an toàn
  optimal reliability
  độ an toàn tối ưu
  reliability criterion
  tiêu chuẩn độ an toàn
  độ bền
  độ ổn định
  độ tin cậy

  Giải thích EN: The probability that a product will be operational after a period of usage or over a specified time period, based on testing of the product under a prescribed operation and operating environment. Giải thích VN: Khả năng hoạt động của một sản phẩm sau một thời gian sử dụng hay qua một khoảng thời gian cụ thể, dụa trên sự thử sản phẩm dưới các điều kiện hoạt động được quy định.

  sự chắc chắn
  sự tin cậy

  Kinh tế

  tính đáng tin cậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X