• Kỹ thuật chung

    mạch ngắn

    Giải thích EN: A series of sensing instruments that detect vibrations in areas of rock, soil, or ice, having a shot point at one end of the series. Giải thích VN: Một mạch của những thiết bị cảm biến giúp phát hiện những chấn động trên các vùng đá, đất hay băng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X