• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự thụ cảm; cảm giác
  photoelectric sensing
  sự thụ cảm quang điện

  Xây dựng

  sự chỉ phương hướng
  sự tiếp thu

  Kỹ thuật chung

  cảm giác
  cảm biến
  capacitance sensing
  sự cảm biến điện dung
  contact sensing
  cảm biến chạm
  current sensing
  sự cảm biến dòng điện
  film optical-sensing device
  thiết bị cảm biến quay phim
  humidity sensing device
  dụng cụ cảm biến ẩm
  humidity sensing device
  thiết bị cảm biến ẩm
  mark sensing
  sự cảm biến dấu hiệu
  mark-sensing card
  thẻ cảm biến nhãn
  microwave sensing system
  hệ thống cảm biến vi ba
  optical sensing
  sự cảm biến quang
  partitioning sensing
  sự cảm biến phân chia
  piezoelectric sensing element
  phần tử cảm biến áp điện
  remote sensing
  cảm biến từ xa
  remote sensing
  sự cảm biến từ xa
  rotation position sensing
  sự cảm biến vị trí quay
  rotational position sensing
  sự cảm biến vị trí quay
  sensing antenna
  ăng ten cảm biến hướng
  sensing bulb
  bầu cảm biến (nhiệt độ)
  sensing electrode
  điện cực cảm biến
  sensing element
  phần tử cảm biến
  sensing head
  đầu cảm biến
  sensing lead
  đầu dây cảm biến
  sensing point
  điểm cảm biến
  sensing point
  vị trí cảm biến
  sensing relay
  rơle cảm biến
  sensing resistor
  điện trở cảm biến
  sensing signal
  tín hiệu cảm biến
  sensing station
  trạm cảm biến
  sensing switch
  công tắc cảm biến
  temperature sensing bellows
  hộp xếp (cảm) biến nhiệt độ
  temperature sensing bellows
  hộp xếp cảm (biến) nhiệt độ
  temperature sensing bulb
  bầu cảm (biến) nhiệt độ
  temperature sensing device
  dụng cụ cảm biến nhiệt độ
  thermal sensing element
  phần tử cảm biến nhiệt
  dò đọc
  nhận biết
  mark sensing
  sự nhận biết dấu hiệu
  mark-sensing card
  cạc nhận biết dấu hiệu
  mark-sensing column
  cột nhận biết dấu hiệu
  mark-sensing column
  cột nhận biết nhãn
  mark-sensing row
  hàng nhận biết dấu hiệu
  mark-sensing row
  hàng nhận biết nhãn
  remote sensing
  sự nhận biết từ xa
  sự lấy mẫu
  sự nhận biết
  mark sensing
  sự nhận biết dấu hiệu
  remote sensing
  sự nhận biết từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X