• Đo lường & điều khiển

    phản hồi chu trình đơn

    Giải thích EN: A type of feedback that may only occur along one electrical path. Giải thích VN: Một loại phản hồi có thể xẩy ra theo đường điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X