• /skjuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xiên (để nướng thịt)
  (đùa cợt) gươm, kiếm

  Ngoại động từ

  Xiên (thịt để nướng)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sào tiêu

  Kinh tế

  chốt giữ gói thịt
  que nướng thịt
  que xiên thịt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X