• /´sli:pə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ngủ (theo một cách nào đó)
  a heavy sleeper
  người ngủ say
  Tà vẹt (trên đường sắt) (như) tie
  Giường ngủ (trong toa xe); toa xe có giường ngủ
  Vòng xâu tai (vòng nhỏ đeo ở tay để duy trì lỗ bấm)
  Gióng đỡ ngang
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngựa đua bất ngờ thắng cuộc; quyển sách (kịch..) bất ngờ thành công

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  tà vẹt thanh giằng ngang (đóng tàu)
  tà vẹt (đường sắt) =

  Xây dựng

  dầm gối xà ngang

  Giải thích EN: A long piece of wood, stone, or metal that is laid horizontally and used as a footing.. Giải thích VN: Một thanh gỗ, đá hoặc kim loại nằm ngang và được sử dụng như một cấu trúc chịu lực.

  toa ngủ

  Điện

  móng néo chìm
  tấm néo chìm

  Kỹ thuật chung

  dầm đỡ
  dầm gối

  Kinh tế

  cổ phiếu nằm yên
  cổ phiếu đứng giá
  hội viên ẩn danh
  hội viên thụ động
  hội viên xuất vốn
  toa nằm (trên xe lửa)
  toa xe có giường ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X