• /´sli:plis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thức, không ngủ
  a sleepless night
  một đêm không ngủ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X