• /´wɔtʃful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thận trọng, cảnh giác, đề phòng
  to be watchful against temptations
  đề phòng bị cám dỗ
  to be watchful of one's behaviour
  thận trọng trong cách ăn ở của mình
  Canh chừng, theo dõi, quan sát kỹ
  Thức, thao thức, không ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X