• Cơ khí & công trình

  cửa van trượt

  Kỹ thuật chung

  van cửa
  van trượt
  balanced slide valve
  van trượt bảo hiểm
  balanced slide valve
  van trượt cân bằng
  circular slide-valve
  van trượt tròn
  flat slide valve
  van trượt dẹt
  flat slide valve
  van trượt phẳng
  late admission slide valve
  van trượt nạp muộn (hơi nước)
  late release slide valve
  van trượt xả muộn (hơi nước)
  multiple-way slide valve
  van trượt nhiều ngả
  slide valve circle
  vòng (tròn) van trượt
  slide valve liner
  ống van trượt
  slide valve rod
  thanh van trượt
  slide valve spindle
  thân van trượt
  slide valve surface
  mặt bóng của trụ trượt (van trượt)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Van trượt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X