• Kỹ thuật chung

    sự gia công định hình bằng cách trượt

    Giải thích EN: A stretch-forming operation used in plastic sheet manufacturing, in which a part of the plastic sheet slips through mechanically operated clamping rings. Giải thích VN: Quá trình kéo định hình được sử dụng trong chế tạo các tấm chất dẻo, trong đó một phần của tấm chất dẻo được trượt qua các vòng siết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X