• (đổi hướng từ Slips)
  /slip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trượt chân
  a slip on a piece of banana-peel
  trượt vỏ chuối
  Điều lầm lỗi; sự lỡ (lời...), sự sơ suất
  slip of the tongue
  điều lỡ lời
  Áo gối, áo choàng; váy trong, coocxê; tạp dề
  Dây xích chó
  Bến tàu; chỗ đóng tàu, chỗ sửa chữa tàu
  Miếng giấy nhỏ, mảnh gỗ nhỏ, thanh gỗ dẹt
  Cành ghép, mầm ghép; cành giâm
  Nước áo (đất sét lỏng để tráng ngoài đồ sứ, đồ đất trước khi nung)
  ( số nhiều) buồng sau sân khấu
  ( số nhiều) quần xi líp
  Cá bơn con
  Bản in thử

  Ngoại động từ

  Thả
  to slip anchor
  thả neo
  Đẻ non (súc vật)
  cow slips calf
  bò đẻ non
  Đút nhanh, đút gọn, đút lén, giúi nhanh, nhét nhanh, nhét gọn
  to slip something into one's pocket
  nhét nhanh cái gì vào túi
  to slip a pill into one's mouth
  đút gọn viên thuốc vào mồm
  Thoát, tuột ra khỏi
  dog slips his collar
  chó sổng xích
  the point has slipped my attention
  tôi không chú ý đến điểm đó
  your name has slipped my momery
  tôi quên tên anh rồi

  Nội động từ

  Trượt, tuột
  blanket slips off bed
  chăn tuột xuống đất
  Trôi qua, chạy qua
  opportunity slipped
  dịp tốt trôi qua
  Lẻn, lủi, lẩn, lỏn
  to slip out of the room
  lẻn ra khỏi phòng
  Lỡ lầm, mắc lỗi (vì vô ý)
  to slip now and then in grammar
  thỉnh thoảng mắc lỗi về ngữ pháp

  Cấu trúc từ

  to give someone the slip
  trốn ai, lẩn trốn ai
  a slip of a boy
  một cậu bé mảnh khảnh
  to slip along
  (từ lóng) đi nhanh, phóng vụt đi
  to slip aside
  tránh (đấu gươm)
  to slip away
  chuồn, lẩn, trốn
  Trôi qua (thời gian)
  how time slips away!
  thời giờ thấm thoắt thoi đưa!
  to slip by
  trôi qua (thời gian) (như) to slip away
  to slip into
  lẻn vào
  (từ lóng) đấm thình thình
  (từ lóng) tố cáo
  to slip on
  mặc vội áo
  to slip off
  cởi vội áo, cởi tuột ra
  to slip out
  lẻn, lỏn, lẩn
  Thoát, tuột ra khỏi
  Kéo ra dễ dàng (ngăn kéo)
  to slip over
  nhìn qua loa, xem xét qua loa (một vấn đề...)
  to slip up
  (thông tục) lỡ lầm, mắc lỗi
  Thất bại; gặp điều không may
  to slip a cog
  (thông tục) (như) to slip up
  to slip someone over on
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp ai
  to let slip the gogs of war
  (thơ ca) bắt đầu chiến tranh, gây cuộc binh đao

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự trượt, (v) trượt

  Cơ khí & công trình

  đứt ren
  sự tổn thất (trong bơm)

  Hóa học & vật liệu

  biên độ trượt

  Toán & tin

  rối

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  Xây dựng

  bột nhão ở đất sét nhão (để làm đồ gốm)
  sự trượt

  Giải thích EN: A slight or gradual movement; specific uses include:a small landslide..

  Giải thích VN: Một chuyển động nhỏ và đều; cách dùng riêng: một vụ nở đất nhỏ.

  anchorage slip
  sự trượt của neo
  clay slip
  sự trượt (lớp) đất sét
  slip of glaze
  sự trượt của lớp men
  slip of glaze
  sự trượt của lớp phủ

  Điện

  hiện tượng trượt

  Giải thích VN: Sự sai biệt về tốc độ giữa từ trường quay với tốc độ của động cơ không đồng bộ.

  Điện tử & viễn thông

  sự nhấc (cầm) ống nghe điện thoại

  Điện lạnh

  tốc độ trượt (ở máy cảm ứng)

  Kỹ thuật chung

  băng giấy
  bến tàu
  bột nhào
  chuyển động
  hỏng hóc

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  hộp
  nêm chốt ống
  đà trượt
  rock slip
  sự đá trượt lở
  đẩy trượt
  slip cover
  nắp đẩy trượt
  để trượt
  độ trượt
  apparent slip
  độ trượt biểu kiến
  fine slip
  độ trượt nhẹ
  fine slip
  độ trượt tế vi
  net slip
  độ trượt thực
  perpendicular slip
  độ trượt thẳng góc
  picture slip
  độ trượt hình
  pole slip
  độ trượt cực
  relative slip
  độ trượt tương đối
  slip meter
  dụng cụ đo độ trượt
  slip regulator
  bộ điều chỉnh độ trượt
  slip speed
  tốc độ trượt (ở máy cảm ứng)
  strike slip
  độ trượt ngang
  đường trượt
  slip lines
  đường trượt (kim loại)
  lỗi

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  ghi rẽ chéo (đường sắt)
  hệ số trượt
  sự dịch chuyển
  index slip
  sự dịch chuyển chỉ mục
  sự dời chỗ
  sự lướt
  sự rò
  sự sụt lở
  vỏ

  Kinh tế

  biên lai
  cash receipt slip
  biên lai thu tiền mặt
  deposit slip
  biên lai tiền gửi
  chứng từ
  cross slip
  chứng từ bù trừ nhau
  debit slip
  chứng từ bên nợ
  receiving slip
  chứng từ thu
  slip system
  chế độ chứng từ kế toán
  đơn bảo hiểm tạm
  giấy
  advice slip
  giấy báo ký phát hối phiếu
  duty-free slip
  giấy miễn thuế
  payroll slip
  giấy báo tiền lương
  want slip
  giấy thiếu hàng
  want slip
  giấy thiếu hàng (của chủ cửa hàng gửi cho người hỏi mua)
  phiếu
  advice slip
  giấy báo ký phát hối phiếu
  bank slip
  phiếu đổi tiền
  cash slip
  phiếu nhận tiền mặt
  confirmation slip
  phiếu xác nhận
  credit slip
  phiếu trả tiền
  dealing slip
  phiếu ghi giao dịch
  delivery slip
  phiếu giao hàng
  delivery slip
  phiếu xuất kho
  deposit slip
  phiếu gửi tiền
  deposit slip
  phiếu nộp tiền
  distribution slip
  phiếu gửi
  marking slip
  phiếu ghi chép doanh vụ
  material credit slip
  phiếu trả lại vật liệu
  orders slip
  phiếu đặt hàng
  packing slip
  phiếu giao hàng
  pay slip
  phiếu lương
  pay slip
  phiếu trả lương
  paying-in slip
  phiếu nộp tiền
  payment slip
  phiếu nộp tiền
  receipt slip
  phiếu thu
  receiving slip
  phiếu nhận tiền
  reference slip
  phiếu truy hồi (tài khoản)
  rejection slip
  phiếu báo từ chối bản thảo
  remittance slip
  phiếu chuyển tiền
  remittance slip
  phiếu thanh toán
  remittance slip
  phiếu trả tiền
  routing slip
  phiếu gởi
  sales slip
  phiếu bán hàng
  sales slip
  phiếu thu ngân
  substitute slip
  phiếu trả tiền thay thế
  tonnage slip
  phiếu phí theo trọng tải
  tonnage slip
  phiếu, bản kê thuế trọng tải
  withdrawal slip
  phiếu rút tiền
  withdrawal slip
  phiếu rút tiền (ngân hàng)
  ụ tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X