• /´slipidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảm giá
  Sự không giữ đúng thời hạn, sự không giữ đúng mục tiêu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự luồn qua

  Kỹ thuật chung

  độ trượt
  optimum slippage
  độ trượt tối ưu
  sự giảm công suất do trượt

  Giải thích EN: The process or result of slipping; specific uses include: the amount of fluid that leaks between the plunger and the bore of a pump piston. Also, SLIPPAGE LOSS. Giải thích VN: Quá trình trượt hay kết quả của sự trượt; trong trường hợp cụ thể có nghĩa là: lượng chất lỏng rò rỉ giữa pittông và nòng của pittông bơm. Nghĩa tương đương: slippage loss.

  sự trườn

  Kinh tế

  sự biến động giá (thị trường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X