• /snif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngửi, sự khụt khịt; tiếng khụt khịt (khi đánh hơi..)
  Sự hít (không khí..); tiếng hít vào
  to get a sniff of fresh air
  hít không khí trong lành
  to take a sniff at a rose
  ngửi một bông hồng
  Lượng hít vào

  Nội động từ

  Khụt khịt; ngửi, hít vào
  to sniff at a flower
  ngửi hoa
  to sniff up fresh air
  hít không khí mát mẻ
  to sniff at someone's calves
  hít bắp chân ai (chó)
  Hít, ngửi ngửi, khụt khịt, khịt khịt (tỏ vẻ không thích, khó chịu, khinh bỉ...)
  to sniff at a dish
  ngửi ngửi một món ăn (tỏ vẻ không thích)
  Sụt sịt (vì tủi thân)
  'nobody understand me' he sniffed
  'chẳng ai hiểu tôi' nó sụt sịt

  Ngoại động từ

  Ngửi; hít hít; đánh hơi
  to sniff danger in someone's manner
  đánh hơi thấy có sự nguy hiểm trong thái độ của ai
  to sniff the sea-air
  hít mạnh không khí biển
  Hít mạnh cái gì qua mũi
  to sniff snuff
  hít thuốc lá
  (thông tục) hít (một chất ma túy nguy hiểm) qua mũi
  to sniff glue
  hít khói keo
  Nói (cái gì) một cách tủi thân; than vãn
  sniff at something

  Xem thường; phớt lờ, tỏ ý khinh bỉ

  sniff something out
  phát hiện ra ai, tìm thấy ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  detect , inhale , inspire , nose , scent , smell , snift , snuff , snuffle , whiff , breath , smell.--n. snuff , sniffle , snoop

  Từ trái nghĩa

  verb
  hold nose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X