• /´wimpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng khóc thút thít; giọng rên rỉ

  Động từ

  Thút thít; vừa nói vừa khóc thút thít; rên rỉ

  Hình Thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  bawl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X