• Xây dựng

  tải trọng truyết

  Kỹ thuật chung

  tải trọng tuyết

  Giải thích EN: The live load allowed by local building code, used to design roofs in areas subject to snowfall. Giải thích VN: Một hoạt tải được cho phép bởi luật xây dựng địa phương, dùng để thiết kế mái nhà ở những vùng có mưa tuyết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X