• Thông dụng

  Phó từ

  Đến mức độ này
  if they lose so much the better for us
  nếu chúng mất đến mức độ này, càng tốt cho chúng ta

  Tính từ

  Bấy nhiêu
  we can only spend so much time on it
  chúng ta chỉ có thể bỏ phí bấy nhiêu thời gian về chuyện này mà thôi
  Chẳng khác gì
  they sound like so much nonsense
  chúng ta nghe ra giống (chẳng khác gì) điều vô nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X