• Kỹ thuật chung

    dụng cụ đo độ cao // bằng âm// cái đo cao bằng âm

    Giải thích EN: A device that measures the altitude of an aircraft by measuring the time it takes for sound waves to reach the earth and then return to the aircraft. Giải thích VN: Dụng cụ đo độ cao của máy bay bằng cách đo khoảng thời gian sóng âm truyền về mặt đất và quay trở lại máy bay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X