• Kỹ thuật chung

    nhiệt kế âm

    Giải thích EN: An instrument that measures temperature by calculating the change in the speed of a sound wave as it passes through the material to be measured. Giải thích VN: Dụng cụ đo nhiệt độ bằng cách tính toán sự biến đổi vận tốc âm khi nó đi qua nguyên vật liệu được đo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X