• /´dʒeti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đê chắn sóng
  Cầu tàu

  Tính từ

  Đen nhánh, đen như hạt huyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phần nhô ra của một công trình

  Giải thích EN: An upper part of a building that projects beyond a lower part, such as an overhanging second story. Also, jetty.

  Giải thích VN: Phần phía trên cao của một công trình nhô ra so với phần phía dưới giống như một cấu trúc tầng treo thứ hai.

  Kỹ thuật chung

  bến
  bến tàu
  kè (cảng)
  nền đắp đất
  đập chắn sóng
  đê
  đê chắn sóng
  low jetty
  đê chắn sóng thấp
  partly solid jetty
  đê chắn sóng nửa đặc
  rock filled jetty
  đê chắn sóng kiểu rọ đá
  solid jetty
  đê chắn sóng đặc
  spur jetty
  đê chắn sóng ngang
  submerged jetty
  đê chắn sóng thấp
  timber jetty
  đê chắn sóng bằng gỗ

  Kinh tế

  bệ chắn sóng
  bến tàu nhô
  cầu tàu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  ebon , ebony , inky , jet , onyx , pitch-black , pitchy , sable , sooty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X