• /'seibl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) chồn zibelin
  Da lông chồn zibelin
  Bút vẽ bằng lông chồn zibelin
  (thơ ca); (văn học) màu đen
  ( số nhiều) áo choàng bằng lông chồn zibelin
  ( số nhiều) (thơ ca); (văn học) áo tang

  Tính từ

  Thê lương; đen tối; âm u; ảm đạm
  his sable Majesty
  ma vương

  Nguồn khác

  • sable : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bánh ngọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X