• /´spigət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nút thùng rượu; chốt vòi, đầu vòi (bằng gỗ, dùng để bịt lỗ một cái thùng..)
  Chất nối, đầu nối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ống bọc

  Cơ - Điện tử

  Chốt nối, đầu nối, đầu vặnvòi nước

  Cơ khí & công trình

  cái khóa nước
  cổ trục định tâm
  bậc định tâm

  Kỹ thuật chung

  chốt định vị
  ngõng trục
  countersunk spigot
  ngõng trục côn
  inverted taper spigot
  ngõng trục côn ngược
  đầu nối
  đầu ống
  đầu vặn (vòi nước)
  đầu vặn vào (nối bằng ống loe)
  đầu vòi
  định tâm
  centering spigot
  gờ định tâm
  centering spigot
  van định tâm
  spigot joint
  khớp nối định tâm (bằng vành gờ khớp lồng ống)
  gờ đầu ống
  mấu nối (chất dẻo)
  van nước
  vòi nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X