• /´kauntə¸sʌηk/

  Cơ khí & công trình

  được khoét loe

  Xây dựng

  khía chìm

  Kỹ thuật chung

  chìm
  countersunk (-head) rivet
  đinh tán đầu chìm
  countersunk (-head) rivet
  sự tán đinh chìm
  countersunk bolt
  bulông đầu chìm
  countersunk bolt or screw
  đinh vít hoặc bulông chìm
  countersunk bottom-head rivet
  đinh tán đầu tròn chìm
  countersunk collar
  vành chìm
  countersunk fillister head screw
  vít đầu chìm xẻ rãnh hình quạt
  countersunk head
  đầu chìm
  countersunk head
  mũ chìm
  countersunk head
  mũ chìm (đinh tán)
  countersunk head nail
  đinh đầu chìm
  countersunk head screw
  vít đầu chìm
  countersunk head-bolt
  bulông đầu chìm
  countersunk mount
  giá chìm
  countersunk mount
  sự lắp chìm
  countersunk not chipped rivet
  đinh tán đầu nửa chìm
  countersunk nut
  đai ốc chìm
  countersunk rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  countersunk rivet
  đinh tán mũ chìm
  countersunk riveting
  sự tán đinh đầu chìm
  countersunk screw
  vít đầu chìm
  countersunk screw
  vít mũ chìm
  countersunk setting
  giá chìm
  countersunk setting
  sự lắp chìm
  countersunk-head rivet
  đinh tán đầu chìm
  countersunk-head rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  countersunk-head rivet
  đinh tán mũ chìm
  countersunk-head screw
  vít đầu chìm
  flat countersunk head
  đầu chìm
  flat countersunk head
  mũ chìm
  flat countersunk head rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flat countersunk head rivet
  đinh tán mũ chìm
  flat countersunk rivet
  đinh tán đầu chìm phẳng
  flat countersunk rivet
  đinh tán mũ chìm
  half-countersunk rivet
  đinh tán đầu nửa chìm
  oval countersunk rivet
  đinh tán mũ ôvan chìm
  oval countersunk-head screw
  vít đầu ovan chìm
  raised countersunk head
  vít đầu nửa chìm
  slotted countersunk-head screw
  vít đầu chìm có xẻ rãnh
  chìm chặt
  ngang bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X